14.12.2017

Архів конкурсу

Основні напрями

Студентські наукові роботи, представлені на Конкурс, мають бути спрямовані на вирішення проблем використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті:
1. Інформаційно-комунікаційні технології у дошкільній і початковій освіті.
2. Інформаційно-комунікаційні технології у загальній середній освіті.
3. Інформаційно-комунікаційні технології у професійній освіті.
4. Інформаційно-комунікаційні технології у закладах вищої освіти.
5. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у наукових дослідженнях.

Галузева комісія

Голова галузевої конкурсної  комісії:
СОЛОНЕНКО А.М. – д.біол.н., професор, ректор МДПУ імені Богдана Хмельницького;

Співголова галузевої конкурсної комісії:
ОСАДЧИЙ В.В. – д.пед.н., професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;

Члени галузевої конкурсної комісії:
ГОМЕНЮК С.І. – д.т.н., професор, декан математичного факультету Запорізького національного університету (за згодою);
ГОРБАТЮК Р.М. – д.пед.н., професор кафедри комп’ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (за згодою);
КОВАЛЬ Т.І. – д.пед.н., професор кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету (за згодою);
ЛАЗАРЄВ М.І. – д.пед.н., професор, проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії (за згодою);
МАЧИНСЬКА Н.І. – д.пед.н., доцент, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (за згодою);
МЕНЯЙЛЕНКО О.С. – д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою);
ХОМЕНКО В.Г. – д.пед.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Бердянського державного педагогічного університету (за згодою);
СПІРІН О.М. – д.пед.н., професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (за згодою);
ЄРЕМЄЄВ В.С. – д.т.н., професор кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;
БРЯНЦЕВА Г.В. – к.пед.н., доцент кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;
КРУГЛИК В.С. – к.пед.н., доцент кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;
НАУМУК І.М. – к.пед.н., старший викладач кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;
ОСАДЧА К.П. – к.пед.н., доцент кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;
ШАРОВ С.В. – к.пед.н., доцент кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького.

Учасники 2018

Ви можете ознайомитись з анотаціями робіт та рецензіями на всі наукові роботи, подані на ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» у 2018 році.

Загальний рейтинг 2018

Рейтинговий список студентських наукових робіт 2018 року з галузі знань і спеціальності «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

Список запрошених

Список запрошених для участі у підсумковій науково-практичній конференції 2018 року з галузі знань і спеціальності «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

Архів новин