14.12.2017

Галузева комісія

Голова галузевої конкурсної комісії:

СОЛОНЕНКО А.М. – д.біол.н., професор, ректор МДПУ імені Богдана Хмельницького;

 

Співголова галузевої конкурсної комісії:

ОСАДЧИЙ В.В. – д.пед.н., професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;

 

Члени галузевої конкурсної комісії:

ВАКАЛЮК Т.А. – д.пед.н., професор кафедри інженерії програмного забезпечення Державного університету «Житомирська політехніка» (за згодою);

ВАЛЬКО Н.В. – к.фіз.матем н., д.пед.н., доцент кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного університету (за згодою);

ВОЙТОВИЧ І.С. – д.пед.н., професор, завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики, Рівненського державного гуманітарного університету (за згодою);

ВОЛОШИНОВ С.А. – д.пед.н., доцент, завідувач кафедри інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння Херсонської державної морської академії (за згодою);

ГОРБАТЮК Р.М. – д.пед.н., професор, завідувач кафедри машинознавства і транспорту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (за згодою);

КАБАК В.В. – к.пед.н., доцент, завідувач кафедри цифрових освітніх технологій Луцького національно технічного університету (за згодою);

КУЗМІНСЬКА О.Г. – д.пед.н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій Національного університету біоресурсів і природокористування (НУбіП) України (за згодою);

МАР’ЄНКО М.В. – к.пед.н., старший науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (за згодою);

МЕНЯЙЛЕНКО О.С. – д.тех.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою);

ПРОШКІН В.В. – д.пед.н., професор кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління Київського  університету імені Бориса Грінченка (за згодою);

СЕМЕРІКОВ С.С. – д.пед.н., професор кафедри інформатики та прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету (за згодою);

СПІРІН О.М. – д.пед.н., професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (за згодою);

ХОМЕНКО В.Г. – д.пед.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Бердянського державного педагогічного університету (за згодою);

ЯЦИШИН А.В. – д.пед.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу цифрової трансформації ІІТЗН НАПН України, провідний науковий співробітник відділу технологій захисту довкілля та радіаційної безпеки Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» (за згодою);

ЄРЕМЄЄВ В.С. – д.тех.н., професор кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;

КРУГЛИК В.С. – д.пед.н., професор кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;

ОСАДЧА К.П. – д.пед.н., професор кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;

ІБРАГІМОВА Л.Ю. – доктор філософії, старший викладач кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;

КРАШЕНІННІК І.В. – доктор філософії, старший викладач кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;

ЧОРНА А.В. – к.пед.н., старший викладач кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького.