14.12.2017

Галузева комісія

Голова галузевої конкурсної комісії:

СОЛОНЕНКО А.М. – д.біол.н., професор, ректор МДПУ імені Богдана Хмельницького;

 

Співголова галузевої конкурсної комісії:

ОСАДЧИЙ В.В. – д.пед.н., професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;

 

Члени галузевої конкурсної комісії:

ГОМЕНЮК С.І. – д.т.н., професор, декан математичного факультету Запорізького національного університету (за згодою);

ГОРБАТЮК Р.М. – д.пед.н., професор кафедри машинознавства і транспорту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (за згодою);

ЛАВРОВ Є.А. – д.тех.н., професор кафедри комп’ютерних наук Сумського державного університету (за згодою);

МАЧИНСЬКА Н.І. – д.пед.н., професор, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (за згодою);

МЕНЯЙЛЕНКО О.С. – д.тех.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою);

ПОЯСОК Т.Б. – д.пед.н., професор, академік Української академії акмеологічних наук, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (за згодою);

СПІРІН О.М. – д.пед.н., професор, член-кореспондент НАПН України, проректор з цифровізіції освітньо-наукової діяльності ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (за згодою);

ХОМЕНКО В.Г. – д.пед.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Бердянського державного педагогічного університету (за згодою);

КАБАК В.В. – к.пед.н., доцент, завідувач кафедри цифрових освітніх технологій Луцького національного технічного університету (за згодою);

ЄРЕМЄЄВ В.С. – д.тех.н., професор кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;

КРУГЛИК В.С. – д.пед.н., професор кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;

ОСАДЧА К.П. – д.пед.н., доцент кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;

КРАШЕНІННІК І.В. – доктор філософії, асистент кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;

ПРОКОФʼЄВ Є.Г. – к.пед.н., доцент кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;

НАУМУК І.М. – к.пед.н., старший викладач кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;