13.12.2020

Галузева комісія 2020

Голова галузевої конкурсної комісії:

СОЛОНЕНКО А.М. – д.біол.н., професор, ректор МДПУ імені Богдана Хмельницького;

 

Співголова галузевої конкурсної комісії:

ОСАДЧИЙ В.В. – д.пед.н., професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;

 

Члени галузевої конкурсної комісії:

ГОМЕНЮК С.І. – д.т.н., професор, декан математичного факультету Запорізького національного університету (за згодою);

ГОРБАТЮК Р.М. – д.пед.н., професор кафедри комп’ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (за згодою);

ПОЯСОК Т.Б. – д.пед.н., професор, академік Української академії акмеологічних наук, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (за згодою);

ЛАЗАРЄВ М.І. – д.пед.н., професор, проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії (за згодою);

МАЧИНСЬКА Н.І. – д.пед.н., доцент, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (за згодою);

МЕНЯЙЛЕНКО О.С. – д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою);

ХОМЕНКО В.Г. – д.пед.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Бердянського державного педагогічного університету (за згодою);

СПІРІН О.М. – д.пед.н., професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (за згодою);

ЄРЕМЄЄВ В.С. – д.т.н., професор кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;

КРУГЛИК В.С. – к.пед.н., доцент кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;

ПРОКОФʼЄВ Є.Г. – к.пед.н., доцент кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;

НАУМУК І.М. – к.пед.н., старший викладач кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;

ОСАДЧА К.П. – к.пед.н., доцент кафедри інформатики і кібернетики МДПУ імені Богдана Хмельницького;